پیوندهای مفید

معرفی کیمیاب

 وب سايت طرح جامع کيمياب خوزستان با عنوان «پايگاه اطلاع رساني طرح پياده‌سازي مهندسي ارزش در سازمان آب و برق خوزستان» به نشاني ثبت شده     kimyab.kwpa.ir به منظور بازديد عموم و بهره‌گيري كليه پرسنل سازمان از اخبار و گزارشات مرتبط با طرح كيمياب، طراحي شده است.

در اين پايگاه علاوه بر مستندات، اخبار و گزارشات مرتبط با اين طرح، مي‌توانيد از مطالب جانبي اعم از كتاب، مقاله، فيلم و .... با موضوع مهندسي ارزش و كاربرد آن در پروژه‌هاي آبي استفاده نماييد. سايت‌هاي مفيد از جمله پايگاه انجمن بين المللي مهندسي ارزش نيز در اين پايگاه معرفي گرديده است.

 

مهندسي ارزش،تكنيكي مديريتي است كه كارآيي آن درعمل به اثبات رسيده و با به‌كارگيري رويكردي نظام‌يافته براي ايجاد بهترين تعادل كاركردي ميان هزينه ،اتكاپذيري وكارآيي يك محصول، پروژه ياخدمت ،تلاش مي‌كند.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل