دلایل ضعف ارزش

عوامل متعددي باعث مي‌گردند ارزش در طرح‌ها/محصولات/خدمات به مرور كاهش يابد. در نهايت اين اثرات منفي موجب كاهش قدرت رقابت، كاهش كارآيي، كاهش كيفيت، افزايش هزينه‌ها و به صورت خلاصه كاهش ارزش مي‌گردد. از اين موارد مي‌توان به عوامل زير اشاره كرد:

الف: عوامل محيطي:

عواملي هستند كه از محيط‌هاي كاري، حرفه‌اي و شرايط دروني سازمان‌ها شكل گرفته و بر كارآيي و نتيجه فعاليت‌ها و محصولات اثر مي‌گذارد. ميزان اين اثر بسته به فرهنگ سازماني، شخصيت حرفه‌اي افراد و سيستم‌هاي كاري سازمان‌ها متفاوت است. مهمترين اين عوامل به شرح زير مي‌باشد:

ý     كمبود زمان

ý     كمبود اطلاعات

ý     حق الزحمه‌هاي ناكافي

ý     نبود ارتباطات كافي ميان متخصصان

ý     نبود استانداردها و يا وجود استانداردها بيش از حد

ý     كمبود اطلاعات هزينه‌اي در مورد پروژه‌هاي مشابه

ý     فاصله زياد با فن‌آوري‌هاي روز

ý     شرايط موقت كه دائمي تلقي مي شوند

ب: عوامل فرهنگي:

عواملي فراتر از محيط‌هاي كاري هستند كه بر كل اجتماع و به تبع آن بر جامعه مهندسي و مديريتي سايه افكن است و از لايه‌هاي دورتر بر افراد و نتايج فعاليت‌ها اثر مي‌گذارد:

ý     اهداف سياسي

ý     تمايل به سرکوب ايده‌ها

ý     نبود فرهنگ و فشارهاي مديريتي كافي براي كاهش هزينه‌ها

ý     سوء تفاهم در فضاي فعاليت حرفه‌اي

ý     نبود ديد سيستماتيك و جامع

ý     ضعف و سوء مديريت

ý     اتكا به نفت

ý     عدم حساسيت به منابع

ج: عوامل انساني:

عوامل داخلي و شخصيتي افراد كه مبتني بر اثرپذيري درازمدت وي از اجتماع مي‌باشد نيز بر فرآيندها، نتايج و همچنين بر سيستم‌هاي كاري و فرهنگ سازماني اثرگذار است. نتيجه اين عوامل شخصيتي به صورت‌هاي زير بروز مي‌كند:

ý     عادت ها

ý     بينش‌ها

ý     مدل‌هاي ذهني

ý     تصورات غلط صادقانه

ý     غرور بيش از حد به ايده هاي شخصي

با توجه به عوامل فوق و اين واقعيت كه در محيط انسانيتنها پديده ثابت «تغيير»مي‌باشد، نياز است با تغييرات مكرر، سيستم را كه تحت تاثير عوامل ضعف ارزش قرار گرفته است، بهبود بخشيد و ارزش محصولات محيط‌هاي حرفه‌اي را ارتقا بخشيد.


 
تصورات درست و نادرست از مهندسي ارزش
آنچه مهندسي ارزش هست   آنچه مهندسي ارزش نيست

يك روش رسمي جهت حذف هزينه‌هاي غيرضروري

  رويكرد تيمي چند رشته‌ای

  برمبناي هزينه دوره عمر

  تكنيك مديريتي پذيرفته شده و اثبات شده

  فرصتي براي به روزسازي و بهبود طرح

 

      فرآيند ارزان‌سازي يا تطبيق هزينه بودجه

       جلسه مساله‌يابي و نقد طرح مشاور

       ابزار كنترل كيفيت

       الزام در تمام پروژه‌ها و در تمام زمان‌ها

       فرآيند بازنگري طرح

       ابزار اعمال تغييرات مورد نظر كارفرما

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل