ویژگی های تیم مطالعاتی

يكي از رموز موفقيت مطالعه ارزش، وجود تخصص‌ها و تجربيات گوناگون و گسترده در تيم مطالعاتي مي‌باشد. با وجود اينكه متدولوژي اغلب توسط متخصصين بكار برده مي‌شود، اما براي پروژه‌هاي مهم، جهت داشتن بهترين ارزش، بهتر است از يك تيم سازمان يافته استفاده شود.

رهبر تيم يك نقش كليدي دارد و عاملي مهم در ميزان موفقيت مطالعات است. رهبر تيم بايد در زمينه‌هاي متدولوژي ارزش و سازماندهي تيم، آموزش لازم و كافي را ديده باشد. همچنين بايد داراي رهبري قوي و مهارت‌هاي ارتباطي و تجربة كار با مشتريان/كاربران باشد.

اندازه و تركيب تيم بستگي به پروژه دارد. اعضاي تيم بايد داراي تجربيات و پيش زمينه‌هاي متعددي در زمينه پروژه مورد بحث باشد به طوري كه تمام زمينه‌هاي پروژه را تحت پوشش قرار دهد. به طور كلي اينها شامل هزينه‌يابي، ارزيابي، تداركات/مواد و واحدهاي فني پروژه مانند طراحي، ساخت، توليد، و بازاريابي مي‌شود.

اجراي طرح‌هاي پيشنهادي تأييد شده، بهترين موفقيت براي رهبر تيم و يا اعضاي تيم مطالعات ارزش مي‌باشد.

تصميماتي كه ابتدا بر اساس اصول فني هستند، اغلب اثرات عمده‌اي بر ساير قسمت‌ها در خلال يك پروژه دارند. بعلاوه براي اينكه به طور فني صلاحيت داشته باشند، انتخاب اعضاي تيم بايد شامل متخصصاني باشد كه به اصول طراحي و خواسته‌هاي نهايي مشتري/كاربر احاطه داشته باشند. اين متخصصان ايده‌هاي مثبتي را بوجود آورده و تمايل به بررسي و ارزيابي منطقي نظريه‌هاي جديد دارند.

ve team

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل